مطالب مرتبط:

در جستجوی توسعه و ثبات در قلب آسیا

ششمین اجلاس «قلب آسیا» در هند با تعهد بر گسترش همکاری‎ها برای کمک به حل مسایل و بهبود اوضاع امنیتی افغانستان پا...

مطالب اخیر