مطالب مرتبط:

یک هیئت دولتی برای بررسی چگونگی قتل محمد نصیر مدثر گماشته شد

یک هیئت دولتی برای بررسی چگونگی قتل مدیر مسئول یک رادیوی محلی در ولایت لوگر گماشته شده است. سلیم صالح سخنگوی وا...

مطالب اخیر