مطالب مرتبط:

عرفان: حکومت نامزد وزرای جدید را به ولسی جرگه معرفی کند

ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از حکومت می خواهد که چهره های جدید را به عنوان نامزد وزیران به جای هفت وزیر سلب...

مطالب اخیر