مطالب مرتبط:

رییس جمهور غنی وظیفۀ عتیق الله خواصی را به تعلیق در آورد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان وظیفۀ معیین مالی و اداری وزارت انکشاف دهات را به تعویق انداخت.

مطالب اخیر