مطالب مرتبط:

مدیر مسؤول رادیو پیغام ملی ولایت لوگر ترور شد

مدیر مسؤول رادیو پیغام ملی، اواخر امروز در ولسوالی محمد آغۀ ولایت لوگر، آماج افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و به ش...

مطالب اخیر