مطالب مرتبط:

افغانستان در بازی کریکت زیر ۱۹ سال آسیا پاکستان را شکست داد

در مسابقات قهرمانی کریکت زیر ۱۹ سال آسیا، افغانستان پاکستان را با تفاوت ۲۱ دوش شکست داد. این بازی دوم افغانستان...

مطالب اخیر