مطالب مرتبط:

نشست بعدی در باره طالبان در روسیه برگزار نی شود

گزارش هایی نشان می دهد که روسیه به طالبان پول و سلاح می دهد اما مقام های روسیه گفته اند ما از سال 2006 با طالبا...

مطالب اخیر