مطالب مرتبط:

دو تن در میدان وردک از اسارت طالبان آزاد شدند

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر