مطالب مرتبط:

گلایه سیما سمر از رییس جمهور غنی…

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نهادهای دولتی را در به محاکمه کشانیدن مرتکبین جرایم جنگی و ناقضین حقوق بشر نات...

مطالب اخیر