مطالب مرتبط:

چوک دهمزنگ به نام چوک شهدا تغییر نام کرد

چوک ده‌مزنگ در شهر کابل به خاطر احترام به قربانیان حمله‌های انتحاری روز گذشته به نام چوک شهدا نام‌گذاری گردید

مطالب اخیر