مطالب مرتبط:

از سه نخبه ی افغانستانی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تقدیر شد

در همایش «تبادل فرهنگی مشهد-کابل» از «حسین صادقی»، قهرمان وشوی جهان، «محمد علیزاده» مدرس فن بیان افغانستانی و «...

مطالب اخیر