مطالب مرتبط:

استادعطا تصمیمی برای کناره گیری از مقام ولایت بلخ نگرفته است

نزدیکان استادعطا می گویند که تا هنوز هیچ صحبتی در مورد استعفا یا برکناری ایشان مطرح نیست و آقای نور هر وقت تشخی...

مطالب اخیر