مطالب مرتبط:

فرهاد: امضای تفاهم‌نامه با حکومت به هدف تحکیم پایه‌های نظام است

سرپرست ولایت بلخ می گوید، اگر به حزب جمعیت اسلامی در تصامیم بزرگ و سایر امور حکومتی سهم بیشتر داده شود، حاضر اس...

مطالب اخیر