مطالب مرتبط:

نی: قضایای خشونت و قتل خبرنگاران باید بطور جدی پی‌گیری شود

نی یا دفترحمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان از ادامه خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها ابراز نگرانی...

مطالب اخیر