مطالب مرتبط:

نور: در امور دولتی به حزب جمعیت نقش بیشتر داده شود

والی بلخ می گوید، اگر به حزب جمعیت اسلامی در تصامیم بزرگ و سایر امور حکومتی سهم بیشتر داده شود، حاضر است از مقا...

مطالب اخیر