مطالب مرتبط:

آمریکا می خواهد روسیه را در جهان بدنام بسازد

گفتگوهای صلح با طالبان بحث های داغ رسانه ای و جوامع سیاسی این روزهای افغانستان است. داکتر عبدالله یک بار دیگر ا...

مطالب اخیر