مطالب مرتبط:

ژنرال دوستم دادگاهی خواهد شد؟

مساله ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، به بحران بزرگی برای حکومت وحدت ملی افغانستان تبدیل شده‌است...

مطالب اخیر