مطالب مرتبط:

موج بازگشت افغانها از اروپا به افغانستان؛ ده هزار نفر در ۲۰۱۶

از آغاز سال ۲۰۱۶ تاکنون حدود ۱۰ هزار افغان از کشورهای اروپایی دوباره به افغانستان برگشته‌اند. بسیاری از این افغ...

مطالب اخیر