مطالب مرتبط:

اسماعیلیه ها در پست های حکومت

در افغانستان قحط الرجال است كه از يك خانه تمام پست هاي دولتي را اشغال كرده اند. ١- سيد سادت نادري وزير ٢- زهرا ...

مطالب اخیر