مطالب مرتبط:

سمر: غنی خود می‎داند که چه کسانی جنایت کاران جنگی هستند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، برخی جنایت کاران جنگی و ضد حقوق بشری، در اطراف رئیس جمهور غنی قرار دا...

مطالب اخیر