مطالب مرتبط:

اعلام آمادگی تاجران افغان برای سرمایه گذاری ۱.۳ میلیارد دالری در بخش تصفیه نفت و گاز

پیام آفتاب: تاجران افغان اعلان آمادگی کرده اند که اگر حکومت بخواهد آنان برای تصفیه نفت و گاز حوزۀ دریای آمو، یک...

مطالب اخیر