مطالب مرتبط:

رئیس‌جمهوربا شماری از سفرای مقیم در کابل دیدار کرد

آریانانیوز: رئیس‌جمهورغنی روز گذشته با شماری از سفرای مقیم در کابل دیدار نمود. رئیس‌جمهورغنی  روز گذشته با سفرا...

مطالب اخیر