مطالب مرتبط:

ایران رسما از طالبان برای حضور در کنفرانس وحدت اسلامی دعوت کرد

پیام آفتاب: ایران به صورت رسمی از طالبان برای حضور در کنفرانس وحدت اسلامی دعوت کرد.

مطالب اخیر