مطالب مرتبط:

دستان رهبران هزاره آلوده به خون مردم ملکی

با اینکه چند روز متوالی طرح و برنامه ی حضور گسترده ی مردم ملکی با همراهی تنی چند از سران و چهره های شاخص هزاره در خیابان های اصلی منتهی به ارگ ریاست جمهوری در کابل ریخته شده و اعلان عمومی شده بود ساعاتی قبل از زمان موعود، صادق مدبر و کریم خلیلی از مواضع خود برگشتند و خواستار تعویق تظاهرات از راه میانبر مذاکره شدند

مطالب اخیر