مطالب مرتبط:

فرخنده زهرا نادری بحیث مشاور ارشد رئیس جمهور تقرر یافت

فرخنده زهرا نادری نماینده مردم در ولسی جرگه بحیث مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور ملل متحد، تقرر یافته ا...

مطالب اخیر