مطالب مرتبط:

حکومت پاسخ خون صدها انسان را بدهد

در حالیکه مردم در شهر کابل مشغول تظاهرات جنبش روشنایی بودند، وقوع انفجار جان حدود هشتاد تن را گرفت و بیش از دوصد نفر را زخمی ساخت مسوولیت این انفجار را داعش برعهده گرفت اما مسوولیت تامین امنیت و حفظ جان مردم و تظاهر کنندگان را چه کسی بر عهده می گیرد؟

مطالب اخیر