مطالب مرتبط:

بیش از ۲۰۰ پناهجوی افغان از اروپا اخراج شدند

بلغاریا، جرمنی و شماری دیگر از کشورهای اروپایی، بیش از ۲۰۰ پناهجوی افغان را از خاک شان اخراج کرده اند. بیشترین ...

مطالب اخیر