مطالب مرتبط:

افزایش صنعت زنبور داری در ولایت هرات

عسل در هرات از تُن به تُن افزایش یافته است صنعت زنبور داری طی سال های اخیر در ولایت هرات رشد بی پیشینه داشته و به گفته مسئولان ریاست زراعت این ولایت، پیش بینی میشود که امسال عسل تولیدی در این ولایت بگونه قابل ملاحظه افزایش یابد

مطالب اخیر