مطالب مرتبط:

3 پروژه بزرگ عمرانی در بامیان با هزینه کرد 131 میلیون افغانی افتتاح شد

پروژه بزرگ با حضور وزیر زراعت، آبیاری و کشاورزی در ولایت بامیان افتتاح شد

مطالب اخیر