مطالب مرتبط:

سیاست یک بام و دو هوای غرب در تدمر!

آریانانیوز: غرب اهمیتی به اوضاع تدمر نمی دهد، زیرا این شهر به دست تروریستها افتاد، ولی هنگامیکه نیروهای اردوی س...

مطالب اخیر