مطالب مرتبط:

حزب جنبش: اتهام وارد شده علیه جنرال دوستم از سوی ایشچی بی اساس است

کابل(پژواک،۲۴قوس²...

مطالب اخیر