مطالب مرتبط:

خروج حکمتیار از لیست سیاه سمبولیک است

حکومت افغانستان به صورت رسمی درخواست خود را مبنی بر رفع تعذیرات از حزب اسلامی به سازمان ملل متحد از طریق نمایند...

مطالب اخیر