مطالب مرتبط:

غنی: افغانستان و پاکستان باید به خاطر تامین ثبات در منطقه با هم کار کنند

رییس جمهور غنی گفته‌است هردو کشورهای افغانستان و پاکستان باید به خاطر تامین صلح و ثبات در منطقه با یک‌دیگر کار کنند

مطالب اخیر