مطالب مرتبط:

مساعدت 12.4 میلیون دالری جاپان برای محو پولیو در افغانستان

آریانانیوز: به گزارش وزارت صحت عامه، جاپان 12.4 میلیون دالر را بمنظور محو پولیو و جلوگیری از انتشار امراض قابل ...

مطالب اخیر