مطالب مرتبط:

ارگ: قضیۀ احمد ایشچی و جنرال دوستم را با جدیت تعقیب کرده ایم

پس از واکنش‌های متفاوت به قضیۀ احمد ایشچی و جنرال دوستم، اخیرا ریاست جمهوری نیز به این موضوع عکس‌العمل نشان داده می‌گوید حکومت این مسئله را با جدیت پی‌گیری کرده‌است.

مطالب اخیر