مطالب مرتبط:

من صلح می‌خواهم

حاجی سلیمان امیری نوشت حیف است که بهشتی به این زیبایی در فضای ناخوش‌آیند جنگ آلود باشد؛ دلم میخواهد که آنقدر آرامش در افغانستان حاکم باشد که صدای پر هیاهوی دریاهای زیبایش مرا به خنده در آورد

مطالب اخیر