مطالب مرتبط:

احمد ایشچی: دوستم تلاش کرد بر من تجاوز کند

احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی جنرال دوستم و معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که تازه به کابل آمده، مدعی...

مطالب اخیر