مطالب مرتبط:

نگرانی سناتوران از کمک نظامی روسیه با گروه طالبان

شماری از اعضای مجلس سنا از کمک تسلیحاتی روسیه با گروه طالبان در کشور ابراز نگرانی می‌کنند.

مطالب اخیر