اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 3 دلو , 1396