اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 7 حمل , 1397