اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 30 عقرب , 1396